Om Willes Projekt

– från tom lokal till färdig butik

Lämna allt till oss; vi tar fram ritningsunderlag, söker bygglov, engagerar och samordnar de entreprenörer som behövs, ser till så att bredband och telefoni fungerar, säkerställer att inredningen kommer på plats och bokar flytt och städning.

Naturligtvis tar vi också emot mer begränsade uppdrag, t ex anskaffning och montage av inredning .

Vi kan även erbjuda offertframtagning och inredningsupphandling.